NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Adwords en bescherming van bekende merken

Adwords en bescherming van bekende merken

Het gebruik van bekende merken (die in beginsel een ruimere bescherming genieten), levert niet altijd een merkinbreuk op.
Met name als het merk niet in de advertentie staat, zal er niet snel sprake zijn van inbreuk, aldus advocaat generaal N. Jääskinen in zijn conclusie van 24 maart 2011.

Wel is er sprake van merkinbreuk als het merk in de advertentie wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of als de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

 

Marks & Spencer gebruikte de aanduiding “Interfora”, varianten met kleine schrijffouten en uitdrukkingen die “interflora” bevatten (zoals „interflora bloemen”, „interflora bezorging”, „interflora.com”, „interflora co uk”) als adword voor haar Adword-campagne. Als dit trefwoord werd ingetypt verscheen de volgende advertentie:

www.marksandspencer.com/flowers
Prachtige verse bloemen & planten.
Bestel vóór 17 uur voor levering de volgende dag.”

Let wel: “interflora” wordt niet genoemd in de advertentie.

INTERFORA is als EU-woordmerk geregistreerd door Interflora Inc., en bekend als merk (niet weersproken) van de wereldwijde bloemenbezorgservice, waarbij vele bloemenwinkels zijn aangesloten.

In Engeland heeft Interfora Marks & Spencer beticht van merkinbreuk vanwege bovengenoemd gebruik van haar merk als adword. Uiteindelijk heeft de Engelse rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division) tien prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU.

Gisteren concludeerde de Advocaat Generaal van het Hof. Hierbij de belangrijkste punten:

    Gebruik van het merk als adword is merkgebruik voor waren of diensten.

    Dat gebruik is een inbreuk als het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.

    Een vergissing betreffende de herkomst doet zich al voor wanneer de advertentie sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de adverteerder deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder.

    De AG is van mening dat voornoemde advertentie onder de onderhavige omstandigheden de associatie oproept, dat Marks & Spencer deel uitmaakt van het netwerk van Interflora.

    De houding van de zoekmachine (zoals Google) ten aanzien van de mogelijkheid die de merkhouder heeft om het gebruik van zijn merken als trefwoorden te verbieden, is voor de bovenstaande antwoorden niet relevant.

     Verwatering in ruime zin betekent vervaging, afbreken (of aantasting) en aanhaken (of parasiteren) omvat. Vervaging (of verschraling of verwatering) in enge zin) betekent vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk.

    Tussen het merk en gelijkend trefwoord kan een verband worden gezien, wanneer het waarlijk een unieke merk betreft die naar zijn aard een sterk onderscheidend vermogen heeft. Een adverteerder die een trefwoord dat gelijk is aan het merk gebruikt, kan slechts geacht worden hierbij het gelijkende merk op het oog te hebben, wanneer het merk deze kenmerken heeft en de koper van het trefwoord een concurrent is. Dit doet zich voor, volgens de AG “in het tamelijk uitzonderlijke geval van het INTERFLORA-merk”.

    In andere gevallen kan het bestaan van een verband niet worden vastgesteld zonder factoren in aanmerking te nemen die losstaan van het „onzichtbare” gebruik van een merk .

    Het gebruik van een merk als trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk in het geval van dezelfde waren of diensten, als (i) het merk in de advertentie staat, (ii) het merk als generieke verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten gebruikt, en (iii) niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.

    Wanneer de advertentie het merk toont, is de vraag of het geoorloofd is afhankelijk over er sprake is een geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel sprake is van het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouder.

    In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora en presenteert zij haar waren ook niet als imitaties of kopieën en zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief daarvoor.

    De trefwoorden die Marks & Spencer heeft gekozen voor haar Adword-advertenties impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Echter geen sprake van ongeoorloofd aanhaken (in kielzog varen, voordeel trekken uit).

Lees hier de conclusie.

BRON: EHvJ


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.