NL EN

ACTA onder vuur

De steun voor ACTA, de omstreden Anti Counterfeiting Trade Agreement die (online) piraterij en namaak moet tegengaan, brokkelt steeds verder af. Alhoewel het achterkamertjes verdrag al geruime tijd voorwerp is van veel kritiek, lijken de protesten de afgelopen weken – in navolging van de succesvolle demonstraties tegen de omstreden Amerikaanse wetsvoorstellen SOPA en PIPA – een climax te hebben bereikt. Vorige maand tekende de Europese Commissie het verdrag. Maar ACTA kan pas in werking treden als álle EU-lidstaten en het Europees parlement het verdrag hebben geratificeerd. Het Europees parlement zal in juni over ACTA stemmen. Stemt het parlement tegen, dan is ACTA van de baan.

 

Europarlementariër Marietje Schaake (D66) riep een paar weken geleden alle Europeanen op om invloed uit te oefenen op de eigen vertegenwoordigers in het Europees Parlement, opdat zij tegen stemmen en het verdrag kan worden tegengehouden.  If you are concerned about ACTA, contact MEPs (from your country of political party), especially targeting the ones who are in the committees who will vote on ACTA in the coming months”, zo luidde haar boodschap.

 

Verder gingen afgelopen zaterdag duizenden mensen in verschillende Europese steden, waaronder Amsterdam en London, de straat op om te protesteren tegen het verdrag. Duitsland volgde Polen, Tsjechië en Lapland en gaf aan ACTA voorlopig niet te zullen ratificeren. Tot slot sprak ook de voorzitter van het Europees parlement, zich eergisteren met zoveel woorden uit tegen ACTA, omdat het verdrag in zijn huidige vorm niet voorziet in een juiste balans tussen de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (meer specifiek: auteursrechten) enerzijds, en de informatievrijheid en privacy van individuele internetgebruikers anderzijds.
Tot slot werd vandaag in onze Tweede Kamer een motie aangenomen, inhoudende dat Nederland het anti-piraterijverdrag pas zal tekenen als meer duidelijk is over de verenigbaarheid van ACTA met grondrechten en andere Europese verdragen. Daardoor zal het kabinet voorlopig zijn handtekening nog niet zetten.

 

Reden voor de groeiende oppositie tegen ACTA is het feit dat een groot aantal bepalingen in het verdrag dusdanig vaag is geformuleerd, dat zij ruimte bieden voor een aantal zeer verstrekkende handhavingsmaatregelen, zeker gelet op eerder uitgelekte concept-versies van het verdrag. In deze concepten werd onder meer het afsluiten van het internet van herhaaldelijk inbreukmakers – een zogenaamd three strikes-regime – als voorbeeld van een afdoende maatregel ter voorkoming van auteursrecht- en merkinbreuken in de digitale omgeving genoemd. Bovendien is zeer wel mogelijk dat strafrechtelijke handhaving onder ACTA ook gericht zal zijn op individuele downloaders. Beide maatregelen hebben zeer verstrekkende gevolgen voor de informatie- en communicatievrijheid. Tot slot is er veel kritiek op de ondemocratische en ontransparante wijze waarop ACTA tot stand is gekomen: over het verdrag werd onderhandeld achter gesloten deuren, waarbij belanghebbenden en experts geen enkele gelegenheid kregen tot inspraak.

 

Laten we hopen dat al deze kritiek en demonstraties doorzetten. Het lijkt er immers op dat de protesten vanuit de bevolking hun vruchten afwerpen en de nationale regeringen van verschillende landen en (Euro)parlementariërs aan het twijfelen brengen. Dat is een wenselijke ontwikkeling. Want de gevolgen van ACTA zijn net zo erg als die van SOPA en PIPA zouden zijn, zo betoogden ook mijn twee collega’s vorige week.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Marc van Lieshout dinsdag 14 februari 2012 13:48

Ondanks alle commotie is de opvolger van ACTA al weer onderweg. En is net zo geheim. Meer:

http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/03/son-of-acta-meet-the-next-secret-copyright-treaty.ars

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.