NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • ACTA naar het Europese Hof van Justitie

ACTA naar het Europese Hof van Justitie

We hebben de afgelopen tijd veel geschreven (bijvoorbeeld hier en hier) over het omstreden Anti-Piraterij verdrag ACTA en de wereldwijde protesten tegen (ratificatie) van dit verdrag. In vele landen gingen duizenden demonstranten de afgelopen weken de straat op. De voorzitter van het Europees parlement uitte vorige week expliciet zijn twijfels over ACTA, en dan met name de vraag of het verdrag wel voorziet in een juiste balans tussen de handhaving van intellectuele eigendomsrechten enerzijds (het versterken hiervan is doel van het verdrag), en de bescherming van grondrechten zoals de informatievrijheid en het recht op privacy anderzijds. Onze eigen regering gaf vorige week aan ACTA pas te ondertekenen als meer duidelijkheid is over de verenigbaarheid met deze grondrechten.

Al met al is de afgelopen periode duidelijk geworden dat bij veel mensen (terecht) grote onzekerheid en bezorgdheid bestaat over ACTA. Om die reden gaf Eurocommissaris Karel De Gught vandaag aan dat de Europese Commissie unaniem heeft besloten om het ACTA-verdrag ter toetsing voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU). Alhoewel de Europese Commissie ACTA eerder al ondertekende en het verdrag nu ter ratificatie bij de nationale regeringen en het Europees Parlement ligt, moet de hoogste Europese rechter volgens de Europese Commissie nu toch een oordeel vellen over de verenigbaarheid van ACTA met andere fundamentele grondrechten, waaronder met name de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

De Gught geeft aan dat hij de zorgen van de demonstranten deelt:

 I share people’s concerns for these fundamental freedoms. I welcome that people have voiced their concerns so actively – especially over the freedom of the internet. And I also understand that there is uncertainty on what ACTA will really mean for these key issues at the end of the day.”

Om alle geruchten die de afgelopen week de ronde deden over ACTA de wereld uit te helpen, is het daarom volgens hem noodzakelijk om het verdrag eerst voor te leggen aan het Hof van Justitie. Overigens handhaaft De Gught wel zijn eerdere standpunt dat de beoogde handhavingsmaatregelen ter bescherming van IE-rechten in ACTA niet verder gaan dan thans al mogelijk is onder EU-recht. Waar het bij ACTA om gaat, zo stelt hij, “is getting other countries to adopt them […].
ACTA only helps to enforce what is already law today.”

Of dit waar is, valt te bezien. Zoals wij eerder ook al schreven, bevat ACTA namelijk een aantal bepalingen die dusdanig vaag geformuleerd zijn, dat zij mogelijk wel degelijk ruimte bieden voor handhavingsmaatregelen die aanzienlijk verder strekken dan de maatregelen die onder het huidige EU-recht mogelijk zijn. Het is nu aan het Hof van Justitie om hier over te oordelen.

In de woorden van Eurocommissaris De Gught: “Let's cut through this fog of uncertainty and put ACTA in the spotlight of our highest independent judicial authority: the European Court of Justice”.

Alhoewel ik er niet op tegen ben dat het Hof van Justitie zich over ACTA buigt, vind ik wel dat deze stap erg laat komt. Doordat we nu moeten wachten op een uitspraak van het Hof, wordt de hele besluitvorming rondom ACTA - en dan met name de stemming door het Europees parlement, die deze zomer gepland stond - aanzienlijk vertraagd.


 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.