NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • ACAB ("All Cops Are Bastards") of "Mierenneuker"?

ACAB ("All Cops Are Bastards") of "Mierenneuker"?


Enige tijd geleden was er veel aandacht voor de Hoge Raad uitspraak rondom het woord "mierenneuker". Het betrof een zaak waarbij een verdachte tegen een agent  zei 'jij bent een mierenneuker'. De Hoge Raad overweegt in die kwestie kort gezegd dat het gebruik van de door verdachte gebezigde woorden “Jij bent een mierenneuker” in het algemeen niet beledigend is, zodat het in casu afhangt van de context waarin die woorden zijn gebezigd.

Sinds gisteren hebben we daar ACAB bij. ACAB staat voor "All Cops Are Bastards". De vraag: beledig je een agent door het dragen van jack met daarop de opdruk "A.C.A.B."?

Het Hof vindt van niet:

"Gesteld voor de vraag of het dragen van een kledingstuk waarop de lettercombinatie "ACAB" zichtbaar is, ten tijde van het tenlastegelegde had te gelden als een belediging in de zin van art. 266 van het Wetboek van Strafrecht stelt het hof voorop dat die lettercombinatie als zodanig geen beledigend karakter heeft. Die lettercombinatie vormde destijds immers geen bestaand woord, hetgeen heden ten dage niet anders is.
Dat zou evenwel anders kunnen zijn, indien die lettercombinatie zou hebben te gelden als een afkorting, meer in het bijzonder als een afkorting van woorden die wel het karakter hebben om de "beledigde" in zijn goede naam of eer aan te randen.
Naar 's hofs oordeel is in de onderhavige strafzaak niet aannemelijk geworden dat het ten tijde van het tenlastegelegde in Nederland als een feit van algemene bekendheid had te gelden dat de lettercombinatie "ACAB" de afkorting vormt van de woorden "All Cops Are Bastards". De omstandigheid dat volgens verbalisant [verbalisant 1] de betekenis van die lettercombinatie bij het publiek algemeen bekend zou zijn is daartoe niet voldoende. De omstandigheid dat zowel de verdachte als [verbalisant 1] hebben verklaard met de betekenis van de lettercombinatie "ACAB" bekend te zijn kan wel een aanwijzing opleveren dat die lettercombinatie destijds meer in het algemeen als afkorting van de woorden "All Cops Are Bastards" moest worden begrepen, maar doorslaggevend is die omstandigheid al evenmin.
Naar het oordeel van het hof is derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken."
 

De Hoge Raad fluit het Hof terug. Het Hof heeft volgens de Hoge Raad een te beperkte uitleg gegeven aan artt. 266 jo. 267 Sr. Want, zo redeneert de Hoge Raad, bij de beoordeling van de vraag of de uitlating “ACAB” beledigend is, is niet doorslaggevend de enkele omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de onderhavige lettercombinatie de afkorting is van de woorden “All Cops Are Bastards”.

Door de verdachte van het tenlastegelegde vrij te spreken heeft het Hof hem vrijgesproken van iets anders dan was tenlastegelegd. Het middel klaagt volgens de Hoge Raad terecht dat het Hof aldus de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten.

Lees hier de uitspraak.

 

BRON: rechtspraak.nl en recht.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Sander van Rijnswou donderdag 5 juli 2012 13:54

De advocaat-generaal vat het in de conclusie zo samen: ‘Als de ene Rus de andere Rus op vakantie in Amsterdam in het Russisch voor rotte vis uitmaakt, is dat een belediging, ook als niemand in Nederland Russisch zou kunnen verstaan.’

Hij haalt ook een ander probleem aan, ‘De verdachte droeg zijn bomberjack neem ik aan ook al voordat de hoofdagent hem in het vizier kreeg. Werd dat dragen opeens een feitelijkheid doordat de agent zijn blik op de verdachte richtte?’. Ik heb met dat ook afgevraagd; ook al zou de tekst beledigend zijn voor de politie, betekent dat dan zonder meer dat je zo’n jack niet mag dragen? Moet je snel je jack uitdoen zodra je een politieagent ziet?

Overigens is HR zelf weinig behulpzaam. Ok, het is niet doorslaggevend of een uitlating van algemene bekendheid is. Goed, maar wat is dan wel doorslaggevend?

Philips dinsdag 16 oktober 2012 16:49

Geniaal

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.