NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanduiding (ex-)politicus als “pornobaron” en koning van de online porno” niet onrechtmatig

Aanduiding (ex-)politicus als “pornobaron” en koning van de online porno” niet onrechtmatig

Het Gerechtshof Amsterdam heeft gisteren bij arrest (LJN: BU8644) bepaald dat de aanduidingen “pornobaron” en koning van de online porno” in een artikel op www.spitsnieuws.nl niet onrechtmatig zijn jegens een (ex-)politicus van de Partij van de Vrijheid, omdat voor het gebruik van de voornoemde aanduidingen voldoende steun bestaat in het voorhanden feitenmateriaal en een politicus meer moet kunnen verdragen dan een gewone burger.

In lijn van het arrest van het Gerechtshof zal ik de (ex-)politicus, die vanaf juni 2010 deel heeft uigemaakt van de Tweede Kamerfractie van de PVV, geanonimiseerd aanduiden als “X”. In april 2011 heeft Basismedia op haar website www.spitsnieuws.nl een tweetal artikelen over X gepubliceerd met de titel “Pornobaron niet terug in Kamer”. In dit artikel is tevens de volgende zin opgenomen: “En dat is bummer voor X, de koning van de online porno”. In een tweede artikel is de volzin opgenomen: “Aanstaande debatten met ex-PVV-Kamerlid [voornaam X] “pornobaron” X staan nog niet in de agenda.” X kon zich niet in deze aanduidingen vinden en heeft de voorzieningenrechter verzocht om Basismedia te verbieden nog langer deze kwalificaties ten aanzien van hem te gebruiken en de voornoemde artikelen te rectificeren. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van X toegewezen.

Vooruitlopend op de zaak: het Gerechtshof vernietigt (terecht) het vonnis van de voorzieningenrechter.

In de periode van 1996 tot 2001 vervulde X de functie van ‘Business Development Director’ bij Translease. Basismedia heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Translease zich in die periode onder meer bezig heeft gehouden met de verspreiding van “erotisch” materiaal.  Juist in de periode dat X Business Development Director was, heeft Translease vele erotische domeinnaam registraties verricht.  X heeft onvoldoende kunnen weerleggen dat hij geen invloedrijke functie heeft vervuld en dat hij zich bezighield met andere werkzaamheden, zoals de ontwikkeling van infrastructuren voor algemene telefoondiensten. X heeft overigens erkend dat hij afwist van de erotische dienstverlening.

Verder heeft Basismedia voldoende aannemelijk gemaakt dat X ook werkzaam is geweest bij andere ondernemingen (Antillephone en Digitania), die zich ook hebben beziggehouden met erotiek-gerelateerde dienstverlening.

Het Hof concludeert dat Basismedia, gelet op het voornoemde, niet nader onderzoek bij X had moeten doen alvorens tot publicatie van de artikelen te gaan. Ook acht het Gerechtshof van belang dat X in de artikelen weerwoord heeft kunen bieden (X ontkent de aantijgingen). Het Gerechtshof meent dat met het gebruik van de aanduiding “pornobaron” in het tweede artikel enkel wordt verwezen naar het eerste artikel, met als gevolg - naar oordeel van het Gerechtshof - dat de aanduiding wordt gerelativeerd.

Ook in het geval dat de aanduidingen onnodig grievend zouden zijn en een beschadigend karakter zouden hebben, dan is het gebruik van aanduiding alsnog niet onrechtmatig. Een (ex-) politicus heeft meer te dulden dan een gewone burger. “Basismedia c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat waar het de achtergronden/loopbaan van een politicus (in spe) betreft het belang van de pers om hierover vrijelijk te kunnen rapporteren zwaar weegt, alsmede dat de betrokkene, zeker waar het uitingen betreft om zijn persoon die aan het publieke debat kunnen bijdragen, over het algemeen meer heeft te dulden dan de doorsnee burger. Aangenomen moet worden dat daarbij enige overdrijving is toegestaan.” (ov. 3.8)PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

adriaantje donderdag 22 december 2011 08:32

For X = James Sharpe

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.