NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Aanbod van 3rd party software is een voldoende alternatief
 • GEPLAATST OP: 29 april 2010
 • GEPLAATST DOOR: Wouter Dammers
 • GEPLAATST IN: ICT
 • GOOGLE+: Wouter Dammers

Aanbod van 3rd party software is een voldoende alternatief

De Rechtbank Utrecht heeft afgelopen week een vonnis gewezen in een ICT-zaak waarin de leverancier third party software heeft aangeboden, ter vervanging van zijn eigen software. De afnemer van de software eiste ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding. De rechter gaat daar echter niet in mee.

Wat was er - kort gezegd - aan de hand?

De leverancier (gedaagde) biedt software aan genaamd Bouwblokken. Partijen hebben daarvoor in 2001 een overeenkomst gesloten. In 2003 sluiten partijen een nieuwe overeenkomst voor de software AEC-Objects. Deze software bestaat uit vier modules: C-Document, C-Relatie, C-Kozijn en Schuin/Rond. C-Kozijn vormt de vervanger van het oude programma Bouwblokken, maar de afnemer (eiseres) is verplicht om de andere modules ook af te nemen.

In 2008 blijkt dat C-Kozijn niet verder ontwikkeld zal worden. De leverancier laat de klanten weten dat ze gebruik kunnen maken van de programmatuur MatrixKozijn van een derde, genaamd Matrix Software BV. De leverancier stelt echter wel een aantal voorwaarden voor de overgang op MatrixKozijn:

"- [gedaagde] garandeert niet dat er geen verschillen zijn in de werking en/of functionaliteit van de module C-Kozijn en MatrixKozijn;

 - Na beĆ«indiging van de overeenkomst met betrekking tot de module C-Kozijn aanvaardt [gedaagde] geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de werking en/of functionaliteit van deze module."

De afnemer maakt van de mogelijkheid gebruik om een exemplaar van MatrixKozijn mee te nemen. Daaropvolgend laat de afnemer weten dat ze de gestelde voorwaarden onacceptabel vinden, met name dat de leverancier na beĆ«indiging van de overeenkomst met betrekking tot de module C-Kozijn geen aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van de werking en/of functionaliteit van deze module.

Omdat de leverancier daar geen reactie op geeft, neemt de afnemer juridische stappen. De leverancier zou ede AEC-software gewoon is geleverd. Hoewel de C-Kozijn module problemen oplevert, heeft de leverancier daarvoor vervanging aangeboden in de vorm van MatrixKozijn.

Partijen komen er onderling niet uit, en het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. De afnemer vordert restitutie van de door haar betaalde bedragen en vergoeding van de door haar geleden schade. Enerzijds stelt de afnemer daarvoor dat de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen door computerprogrammatuur van een derde onder onacceptabele voorwaarde aan te bieden ter vervanging van eigen software. Anderzijds stelt de afnemer dat C-Kozijn gebrekkig is opgeleverd.

Wat is - kort gezegd - het oordeel van de rechter?

De rechter oordeelt dat niet valt in te zien dat de leverancier haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen door het aanbieden van alternatieve programmatuur dat van betere kwaliteit is dan haar eigen C-Kozijn module. De afnemer maakt bovendien gebruik van MatrixKozijn. Dat de leverancier voorwaarden stelt aan dit gebruik maakt dit oordeel niet anders. Dat de leverancier geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het geval dat de afnemer alsnog gebruik blijft maken van C-Kozijn, terwijl een alternatief is aangeboden, is volgens de rechter niet onredelijk. Bovendien is deze voorwaarden niet ongebruikelijk in de ICT-branche. Het aanbieden van de software biedt, kortom, geen grond voor de afnemer om de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te eisen.

Ten aanzien van het tweede argument, dat de leverancier een gebrekkig product zou hebben geleverd, is beslissend of C-Kozijn de eigenschappen bezit die de afnemer op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Daarbij is zowel van belang wat feitelijk de eigenschappen (functionaliteiten) zijn van de software, als wat de afnemer aan eigenschappen mocht verwachten.

De afnemer stelt daarbij dat hij mocht verwachten de C-Kozijn module te kunnen gebruiken voor zijn bedrijfsvoering. Omdat dit beoogde gebruik door fouten in de programmatuur niet mogelijk bleek, beantwoordt de programmatuur niet aan de overeenkomst. De rechtbank oordeelt inderdaad dat C-Kozijn niet te gebruiken was voor de bedrijfsvoering van de afnemer. De leverancier heeft immers ook erkend dat de module fouten bevatte. Echter, van een blijvende onmogelijkheid in de nakoming is volgens de rechter geen sprake. De leverancier heeft MatrixKozijn als alternatief aangeboden, dat feitelijk ook door de afnemer wordt gebruikt. Was de leverancier enkel gestopt met het ontwikkelen van C-Kozijn, zonder alternatief aan te bieden, dan was zij naar oordeel van de rechtbank jegens de afnemer tekort geschoten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen om programmatuur ter beschikking te stellen die bedrijfsmatig kan worden gebruikt. De gebreken die dergelijk gebruik in de weg zouden staan, zouden in dat geval namelijk niet zijn hersteld.

Omdat de leverancier MatrixKozijn heeft aangeboden, is de leverancier niet blijvend onmogelijk in de nakoming van de gestelde contractuele verplichting om computerprogrammatuur ter beschikking te stellen voor bedrijfsmatig gebruik. Omdat voor ontbinding in principe verzuim vereist is, en er in dit geval geen sprake is van verzuim van rechtswege, is dus een ingebrekestelling vereist. De afnemer heeft echter nagelaten om de leverancier in gebreke te stellen. De leverancier is daardoor niet in verzuim, en dus mag de overeenkomst niet ontbonden worden. Ook zou niet voldoende zijn gesteld dat er sprake zou zijn van definitief geleden schade, en dus wijst de rechter ook op die grond ontbinding af.

Lees hier de uitspraak.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.