NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanbestedingszaak: ‘Ja’ is alleen ‘ja’ als het ondubbelzinnig is

Aanbestedingszaak: ‘Ja’ is alleen ‘ja’ als het ondubbelzinnig is

Een ‘ja’ ten aanzien van een programma van eisen in een inschrijving mag door de aanbestedende dienst als ‘nee’ geteld worden wanneer het geen onvoorwaardelijk ‘ja’ betreft. Dat oordeelde de Rechtbank Den Haag onlangs in een aanbestedingsgeschil.

Het betreft een niet-openbare aanbesteding voor de levering van software en digitale overdracht van deelnemersgegevens door het ID College. Itelligence schreef zich in op de aanbesteding. In het aanbestedingsdocument is het volgende opgenomen:

“een Inschrijving die niet voldoet aan het Aanbestedingsdocument en Bijlagen is ongeldig. Eveneens ongeldig is een Inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden.”

Een van de bijlagen bij het aanbestedingsdocument is een programma van eisen (PvE). Het PvE bestaat uit een lijst met vragen die blijkens de invulinstructie met ‘ja’ dienen te worden beantwoord indien de gevraagde functionaliteit in de applicatie aanwezig is en met ‘nee’ in alle gevallen dat ‘ja’ niet van toepassing is. Itelligence heeft alle vragen met ja beantwoord, maar heeft in de toelichting voorbehouden gemaakt.

Zo stelt zij dat de gevraagde functionaliteit slechts aanwezig is indien het ID College over kennis van een bepaalde programmeertaal beschikt. Ook heeft Itelligence bij antwoorden opgenomen dat de aangeboden applicatie de gevraagde functionaliteit alleen heeft als er nadere licenties worden aangeschaft of indien workflow wordt ingericht. Beide aspecten zijn echter niet in de aangeboden prijs inbegrepen.

ID College concludeert dat de vragen niet met een ondubbelzinnig ja zijn beantwoord en kent de inschrijving van Itelligence op die vragen een score van 0 punten toe. Itelligence is het daar niet mee eens. De Rechtbank geeft ID College daarin gelijk. Volgens de Rechtbank had het voor Itelligence op basis van het aanbestedingsdocument als behoorlijk geinformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk moeten zijn dat het antwoord ‘ja’ onvoorwaardelijk en zonder aannames diende te zijn om voor punten in aanmerking te komen.

Itelligence brengt een rapport van een informaticadeskundige in het geding, waaruit blijkt dat de beoordeling van de antwoorden met 0 punten onjuist is. Dit rapport wordt door de Rechtbank niet meegenomen in haar beoordeling vanwege het gelijkheidsbeginsel. Gegevens die na de inschrijving worden verstrekt mogen niet dienen ter onderbouwing van het standpunt dat de inschrijving op een bepaalde manier moet worden geinterpreteerd.

lees het vonnis hier

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.