NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanbestedingsperikelen tussen KPN en de staat

Aanbestedingsperikelen tussen KPN en de staat

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die besloot dat KPN alsnog in de aanbesteding van vaste telefonie in OT2010 moet worden betrokken. Die opdracht was eerder aan Tele2 vergeven.

Het gaat om een openbare aanbestedingsprocedure over de inkoop van telecommunicatiediensten over het vaste net (OT2010). Zowel KPN als Tele2 schreven in op de aanbesteding. KPN had de meest voordelige inschrijving, dus de staat besloot om de opdracht aan KPN te gunnen.

Op verzoek van Tele2 nam de OPTA vervolgens een besluit waarin zij oordeelde dat KPN haar verplichtingen op grond van het marktanalysebesluit Vaste Telefonie had overtreden. KPN zou binnen het eigen concern prijsafspraken hebben gemaakt. Verlaagde WLR (Wholesale Line Rental) tarieven werden door KPN later medegedeeld aan externe afnemers dan aan interne afnemers, zodat de concurrenten van KPN de mogelijkheid is ontnomen om in het kader van de aanbesteding OT2010 bij het samenstellen van hun bieding gebruik te maken van de nieuwe actietarieven.

Op basis van het OPTA besluit heeft de staat de gunningsbeslissing ingetrokken. Als reden gaf de staat aan dat het beschrijvend document de eis stelt dat de inschrijver aan de vigerende regelgeving moet voldoen. De staat gaat er van uit dat KPN dit niet heeft gedaan, zodat KPN niet in aanmerking kan komen voor gunning van de opdracht. De staat gunt vervolgens de opdracht aan Tele2.

KPN vindt deze beslissing onrechtmatig en start een kort geding. De voorzieningenrechter oordeelde onlangs dat KPN ten onrechte is uitgesloten van de aanbesteding. De eis om te voldoen aan de vigerende regelgeving wordt wel genoemd in het Beschrijvend Document, maar uit de indeling van het document valt op te maken dat het slechts gaat om een waarschuwing omtrent eventuele toekomstige wijzigingen in regelgeving. De gronden die kunnen leiden tot uitsluiting van de aanbesteding worden elders in het document limitatief opgesomd en daar wordt de eis om te voldoen aan vigerende regelgeving niet gesteld.

Het besluit om de opdracht aan Tele2 te gunnen moet dus worden ingetrokken. Dat betekent echter nog niet dat de opdracht automatisch toch aan KPN gegund moet worden. Duidelijk is dat er geen sprake was van een ‘level playing field’ ten tijde van de inschrijvingen, zodat de aanbesteding eigenlijk in zijn geheel over zou moeten.

Er komt dus een heraanbesteding. De staat heeft aangegeven dat de heraanbesteding echter  ingetrokken zal worden wanneer de rechter in hoger beroep de gunning aan Tele2 alsnog rechtmatig oordeelt.

Door: Anke Verhoeven

BRON: ITenRecht en Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.