NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanbesteding: verstoren van het level playing field als gevolg van eerdere samenwerking?

Aanbesteding: verstoren van het level playing field als gevolg van eerdere samenwerking?

Eerder dit jaar schreven Menno Weij en ik al over de valkuilen van het praten met marktpartijen voorafgaand aan een aanbestedingstraject. Daarin bespraken wij onder andere het sterk casuistische karakter van de rechtspraak hierover. Soms is het enkele feit dat een partij éérder beschikte over bepaalde informatie al voldoende om te concluderen dat sprake is van verstoring van de level playing field. In andere gevallen kan zelfs het feit dat een partij de aanbestedingsdocumentatie heeft opgesteld niet leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.

Vorige week verscheen een vonnis van de Rechtbank Haarlem dat in de lijn van het laatste standpunt lijkt te liggen. Een voorbereidend document hoefde namelijk niet aan alle inschrijvers ter beschikking gesteld te worden.

Het betreft de aanbesteding door de Provincie van architectendiensten ten behoeve van een nieuw te bouwen archeologisch museum. De Provincie had partij A in het voortraject gevraagd om een ‘visie’ op te stellen voor de inrichting van een open depot voor archeologische vondsten.

Daarop volgt een aanbesteding, waarop A en B inschrijven. Omdat A de economisch meest voordelige inschrijving deed, besluit de Provincie aan A te gunnen. B protesteert en vordert dat A van de aanbesteding uitgesloten dient te worden. Volgens haar heeft A met het opstellen van de visie een zodanige kennisvoorsprong verworven dat er geen sprake meer is van een level playing field.  

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Het enkele feit dat A een visie heeft opgesteld en daarmee heeft geholpen de gedachten omtrent de inrichting van het museum te vormen is niet voldoende om tot een verstoring van de mededinging te leiden. Het is niet aannemelijk dat A een relevante kennisvoorsprong heeft gekregen omdat de visie niet zag op het architectonische ontwerp, maar slechts op de inrichting van het museum. De visie hoefde dus niet aan alle inschrijvers ter beschikking gesteld te worden.

Lees het vonnis hier.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.