NL EN

Pagina doorsturen

X

Deze pagina is succesvol doorgestuurd!

Is uw organisatie voorbereid op de meldplicht datalekken die per 1 januari 2016 van kracht wordt? 

 

De meldplicht datalekken brengt een hoop veranderingen met zich mee voor ondernemingen.  Ondernemingen zullen vanaf 1 januari moeten bepalen of, en zo ja onder welke voorwaarden, een datalek moet worden gemeld. Dat is geen eenvoudige opgave.

 

De Richtsnoeren datalekken van het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) biedt een aantal aanknopingspunten voor ondernemingen , maar desondanks blijft veel onduidelijk. Ondertussen krijgt het CBP de mogelijkheid tot het opleggen van boetes tot EUR 810.000,--.

 

Door dit seminar wordt meer duidelijkheid verkregen  omtrent cybersecurity en de meldplicht.  Prof Arno R. Lodder zal ingaan op de achtergrond van cybersecurity en de verschillende initiatieven die op dit terrein door overheid en bedrijven ondernomen worden. Vervolgens zal Thomas van Essen inzoomen op de meldplicht datalekken en de bijbehorende Richtsnoeren van het CBP met u bespreken.

 

Er zal ook aandacht worden besteed aan de beveiliging van netwerken. Hoewel het niet mogelijk is om de kans op datalekken volledig uit te sluiten, kunnen partijen wel maatregelen treffen om het risico op een datalek zo veel mogelijk te beperken.

 

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal een expert van NIXU toelichtingen op welke wijze ondernemingen met beveiliging en datalekken om moeten gaan.

 

PROGRAMMA

 

Vanaf 13.30 uur

Ontvangst

13.50 - 14.00 uur

Welkom

14.00 - 14.45 uur

Presentatie: Achtergrond en overzicht initiatieven cybersecurity door professor Arno R. Lodder (Vrije Universiteit en Of Counsel SOLV)

14.45 - 15.00 uur

Korte pauze en gelegenheid voor vragen

15.00 - 15.45 uur

Presentatie: meldplicht datalekken en Richtsnoeren CBP door Thomas van Essen (SOLV)

15.45 - 16.00 uur

Korte pauze en gelegenheid voor vragen

16.00 - 16.45 uur

Presentatie: technische aspecten door expert van NIXU

16.45 - 19.00 uur

Gelegenheid voor vragen met aansluitend de borrel

 

Het seminar vindt plaats op 9 december 2015, de deuren gaan open om 13.30 uur bij SOLV advocaten aan de  Anne Frankstraat 121 in Amsterdam. Bijgaand treft u een routebeschrijving aan. Mocht u met de auto komen: er is in de directe omgeving van kantoor voldoende mogelijkheid tot betaald parkeren. Parkeren is ook mogelijk in de nabij gelegen Parkeergarage Markenhoven (schuin tegenover ons kantoor).  Wij nodigen u graag uit om dit seminar bij te wonen, aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel per e-mail aan knoth@solv.nl.