NL EN

Pagina doorsturen

X

Deze pagina is succesvol doorgestuurd!

  • Home»
  • Over SOLV »
  • Agenda »
  • Menno Weij is workshopleider tijdens het KEI-congres "De rechtspraak van morgen"

Het programma KEI

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van de minister van Veiligheid en Justitie richt zich op de modernisering van de civiel- en bestuursrechtelijke rechtsgang. Ook het programma KEI van de Rechtspraak (de Raad voor de rechtspraak en de gerechten) richt zich daarop. Dankzij nieuwe wetgeving kunnen deze procedures digitaliseren. Papieren dossiers worden vervangen door digitale dossiers. De start van de procedure en de stukkenwisseling met de rechter verlopen voortaan digitaal.

U kunt straks via een digitaal portaal “Mijn Zaak” uw zaakdossier inzien en de voortgang van uw procedure volgen. Met bepaalde grote procespartijen die veel rechtszaken voeren wordt een automatische systeemkoppeling (system-to-system) gelegd.Voorts gaat de rechter meer regie op de voortgang van de procedure voeren. Door aanpassing van het burgerlijk procesrecht kunnen civielrechtelijke procedures eenvoudiger en sneller verlopen. Binnen de nieuwe civielrechtelijke basisprocedure staat de mondelinge behandeling centraal.

Bovendien ontwikkelt de Rechtspraak een digitaal portaal voor zaken waarin de rechter toezicht houdt, zoals faillissements- of bewindvoeringszaken. Er komt meer landelijke eenheid in het behandelen van deze zaken. Verder geeft de Rechtspraak beter en doelmatiger vorm aan de relatie met beroepsgroepen als curatoren en bewindvoerders. Het congres informeert u als professional over de modernisering van de civiel- en bestuursrechtelijke  rechtsgang met andere woorden over: de rechtspraak van morgen.

Meer informatie? Klik hier