NL EN

Pagina doorsturen

X

Deze pagina is succesvol doorgestuurd!

Webinar - Elektronisch contracteren: aandachtspunten

Burgerlijk recht, IE- en ICT-recht

Tijdens dit webinar behandelt mr. Menno Weij specifiek vanuit de invalshoek van de elektronische omgeving (telefoon, e-mail, internet) de volgende onderwerpen:

 Totstandkoming overeenkomst

  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  • Informatieplichten
  • Veiligheidsaspecten
  • Europeesrechtelijke ontwikkelingen
  • Relevante jurisprudentie
  • Artt. 6: 230 g - z BW (n.a.v. nieuwe consumentenrichtlijn 2011/83)

Naast informatieverschaffing over de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering bij het aangaan van contracten, zoekt Menno Weij tijdens het webinar geregeld via de chat de interactie met u als cursist op, waardoor tijdens de cursus het verband tussen de theorie en de praktijk goed blijft bestaan.

Inschrijven? Klik hier voor meer informatie.