NL EN
De Vereniging voor Media- en Communicatierecht en de Vereniging voor Reclamerecht organiseren een gezamenlijke studiemiddag over het onderwerp ‘behavioral targeting’. Onder dit begrip valt onder meer het vastleggen van surfgedrag op het internet (bijvoorbeeld via cookies) en het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden. Het vastleggen gebeurt door aanbieders van diensten, maar kan ook een activiteit zijn waar anderen bij zijn betrokken zoals internet service providers.
De middag start met een uitleg van Arnoud Engelfriet (partner bij ICTRecht.nl /beheerder www.iusmentis.com) over wat nu precies behavioral targeting is. Vervolgens zal Jeroen Koëter (De Brauw, Blackstone, Westbroek) de Nederlandse rechtspraktijk bespreken. Na de pauze stelt María Verónica Pérez Asinari (medewerkster bij de European Data Protection Supervisor) de laatste ontwikkelingen op Europees niveau aan de orde. Dennis Hirsch (hoogleraar Capital University Law School, Columbus, Ohio) gaat tenslotte in op de juridische aspecten van behavioral targeting in de Verenigde Staten. De middag wordt voorgezeten door prof. mr. J.J.C. Kabel.