NL EN
 Ingegaan wordt op de voorbereiding van het digitale strafdossier, elektronisch procederen met de bestuursrechter, het stelsel van eHerkenning en European e-Justice