NL EN
Lora MourcousLora Mourcous

POSTS VAN LORA

15-03

GEEN RECHT OM VERGETEN TE WORDEN VOOR GEGEVENS IN VENNOOTSCHAPSREGISTER

09:28 uur Lora Mourcous | 0 reacties

Bestuurders van vennootschappen kunnen in beginsel geen beroep doen op het recht om vergeten te worden ten aanzien van gegevens die over hen zijn opgenomen in het vennootschapsregister. Dat heeft... Lees verder.

08-03

HOGE RAAD: GEEN BELANGENAFWEGING BIJ HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

16:32 uur Lora Mourcous | 0 reacties

Een zoekmachine moet een verwijderingsverzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die het weigeren van zo’n verzoek rechtvaardigen. Dat heeft de Hoge... Lees verder.

01-03

HOGE RAAD: BELASTINGDIENST MAAKT INBREUK OP PRIVACY

17:08 uur Lora Mourcous | 1 reactie

De belastingdienst mag geen gebruik maken van foto’s die zijn vastgelegd met ANPR-camera’s voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak. Voor... Lees verder.

22-02

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS DOET ONDERZOEK NAAR MICROSOFT WINDOWS 10

16:33 uur Lora Mourcous | 0 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”) gaat samen met de privacytoezichthouders uit Beieren, Frankrijk, Hongarije, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk onderzoek doen naar de... Lees verder.

15-02

RECHTSPRAAK: GEEN RECHT OP VERDERE INZAGE (PERSOONS)GEGEVENS

17:35 uur Lora Mourcous | 0 reacties

Op grond van artikel 35 Wbp hebben mensen recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja,... Lees verder.